Сряда, 13 Дек 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 04 Декември 2017г. 08:48ч.

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №844/01.12.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

             1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 12:54ч.

ОБЯВЛЕНИЕ


ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

Attachments:
Download this file (ПРАВИЛНИК.pdf)ПРАВИЛНИК.pdf[ ]207 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 11:54ч.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Attachments:
Download this file (ox1167.pdf)ОБЯВА[ ]803 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 09:41ч.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

Attachments:
Download this file (68-ma.pdf)ОБЯВА[ ]233 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216