Петък, 30 Сеп 2016
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

ref_banner.jpg
peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Уведомление Печат Е-поща
Петък, 30 Септември 2016г. 14:03ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

Реконструкция и рехабилитация на следните улици:

 

1.         ул. "СИМОН НАЛБАНТ" от о.т.160-161-283-307-305 до о.т.306гр. Пещера;

2.         ул. "СТЕФАН КАРАДЖА" от о.т. 359 до о.т.366 гр. Пещера;

3.         ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ от о.т.85 до о.т.529 – гр. Пещера;

4.         ул. ИВАН ВАЗОВ“ – с. Радилово

5.   ул. „ГЕОРГИ ГЪНИН “ от о.т. 57 до о.т. 91с. Радилово

6.         ул. ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ“ – с. Капитан Димитриево

7.         ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. Капитан Димитриево

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie IP_2.doc)Уведомление[ ]142 Kb
 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 30 Септември 2016г. 14:00ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „СЛАВЕЙ“ В ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie IP_1.doc)Уведомление[ ]57 Kb
 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 30 Септември 2016г. 09:22ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

„АГРОДЖИ 81“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №14 Б

УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изграждане на съвременна производствена база за угояване на ЕПЖ в ПИ 053067, с.Капитан Димитриево“

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на нова ферма за 300бр. телета от 4 до 16-18 мес. възраст, които ще са разположени в новоизграден обор в част от ПИ 053067 с обща плащ 11,851 дка, землище с. Капитан Димитриево, община Пещера.

 
Уведомление Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Септември 2016г. 11:46ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

„Реконструкция на общински път PAZ 1181 / ІІІ - 376, Ракитово - Велинград / - Костандово - Дорково - яз.стена Батак - Граница общ.( Ракитово - Пещера ) - Пещера / ІІ - 37 /“.

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie_IP-ПЪТ.doc)Uvedomlenie_IP-ПЪТ.doc[ ]106 Kb
 
О Б Я В А Печат Е-поща
Понеделник, 26 Септември 2016г. 07:58ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №726/20.09.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

Продължение...
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 14-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС- ПЕЩЕРА - 29.09.2016Г. Печат Е-поща
Сряда, 21 Септември 2016г. 08:09ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 09.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Септември 2016г. 15:48ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник отдел „Бюджет и счетоводство” в Дирекция ”ФСД”към Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

  1. Допуснати кандидати:

-          Василка Стефанова Билбилева

  1. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на 26. 09. 2016 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Председател на

конкурсната комисия:           /п/

                                    /Борис Фолев/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216