Вторник, 25 Апр 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

   Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Съобщение Печат Е-поща
Петък, 21 Април 2017г. 09:41ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    27. 04.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. 1.Тържествено отбелязвяне 100-годишнината от рождението на акад. Веселин Димитров Хаджиниколов български учен-историк, един от бележитите творци на град Пещера.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова

Председател на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Април 2017г. 09:35ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ І-366 и съседните му УПИ ІІ-444 и УПИ ХХІІ-367 по съществуващи имотни граници на поземлени имоти № 367 и № 444, кв. 46 на с.Радилово.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 19 Април 2017г. 12:50ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 и отреждането му в УПИ ХХІІІ-3.1357, Шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка, местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зонии проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1388 с площ от 54,00 кв.м. който е с начин на трайно ползване – друг вид земеделска територия за създаване на УПИ ХХІV-3.1388 за улица и обявява тази част от имота от частна в публична общинска собственост.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 10 Април 2017г. 12:34ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО„СВ. КОНСТАНТИН” 2017 Г.
СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 - 30 ЮЛИ 2017Г. НА ЛЕТОВИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН ( 21 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР.

Attachments:
Download this file (заqvka peshtera 2017.docx)Заявление[ ]20 Kb
Download this file (statut peshtera 2017.docx)Статут[ ]25 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216