Вторник, 18 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 16:36ч.

Община Пещера публикува Списък на класираните  кандидат портебители за ползване на  услугата "Обществена трапезария".

Attachments:
Download this file (Spisak_klasirane.doc)Списък[ ]53 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:41ч.

19 септември – Европейски ден без загинали на пътя
    По инициатива на Европейската мрежа на пътна полиция /TISPOL/ 19 септември 2018 г. е определен за Европейски ден без загинали на пътя /EDWARD/. Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора.
 Община Пещера подкрепя инициативата, като публикува следния линк към сайта на проекта https://projectedward.eu/bg/, където всеки може да се присъедини и да направи своето обещание за безопасност на пътя.
    На 19 септември на сайта на проекта на всеки час ще бъде актуализирана информацията за броя на ПТП, загинали и ранени.
    Ако всеки от нас поне с малко промени поведението си за повече сигурност на пътя, заедно ще спасим човешки живот и ще променим съдби.
 Подкрепата на всеки е решаваща!
    На 19 септември на всеки час ще следим дали успяваме да изпълним своя ангажимент.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:19ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 585/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на пет броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХV-180, производство на обувки и УПИ ХVІ-177, 178, обувно производство: УПИ ХХХІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІІ-180, производство на

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:18ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 584/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.4.624 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.4.625 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващи УПИ І-4.624, за ел. подстанция и УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения в новопроектирани УПИ І-4.653, за ел. подстанция и

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:17ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №588/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ Х-3.365, Сервиз за автоклиматици и автомобили в

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 587/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети в УПИ ІІ-1, производствена база за компост, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:13ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 586/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ ІХ-255 и УПИ Х-255 в нов УПИ ІХ-255 и установяване на ново ниско жилищно застрояване в

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 12 Септември 2018г. 16:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.3.1310 по КККР на гр.Пещера и идентификатор 56277.3.1311 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ-3.1740, „Производствена и складова дейност“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 11 Септември 2018г. 11:35ч.

Отдел ‘Местни приходи’,  ОЦУИГ  /Деловодство /, ГРАО,  от 11.09.2018г., ще обслужват граждани в новия  ‘’Център за административно обслужване’’ – Община Пещера.

Съобщение

Отдел ‘Местни приходи’,  ОЦУИГ  /Деловодство /, ГРАО,  от 11.09.2018г., ще обслужват граждани в новия  ‘’Център за административно обслужване’’ – Община Пещера

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 29 Август 2018г. 10:40ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ Х-3.365, Сервиз за автоклиматици и автомобили в местност „Лагера” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216