Събота, 23 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Септември 2017г. 15:11ч.

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Батак”

Attachments:
Download this file (IMG2.pdf)СЪОБЩЕНИЕ[ ]1045 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 19 Септември 2017г. 10:20ч.

21 септември – Европейски ден без загинали на пътя

         По инициатива на TISPOL 21 септември е определен за Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD). Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора. Община Пещера подкрепя инициативата, като публикува следния линк за операцията EDWARD

https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/актуално/преглед/актуално/edward-2017

към официалното съобщение, включващо пълна информация за мероприятието, както и препратки към TISPOL.

         На 21 септември на страницата на МВР на всеки час ще бъде актуализирана информацията за броя на ПТП, загинали и ранени.

         Ако всеки от нас поне с малко промени поведението си за повече сигурност на пътя, заедно ще спасим човешки живот и ще променим съдби. Подкрепата на всеки е решаваща.

         На 21 септември на всеки час ще следим дали успяваме да изпълним своя ангажамент.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 18 Септември 2017г. 10:02ч.

СПРАВКА

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища,препоръки и възражения по предложения проект за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 13 Септември 2017г. 08:22ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на част от квартал 174 засягащо УПИ ІХ-210, УПИ Х-210, УПИ ХІ-210, УПИ ХІІ-210, УПИ ХІІІ-210, УПИ ХІV-210, УПИ ХV-210, УПИ ХVІ-210, търговия и услуги и УПИ ХVІІ-210, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене по ПУП на гр.Пещера, за обособяване на единадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ІХ-623, 9651; УПИ Х-623, 624; УПИ ХІ-624, 625; УПИ ХІІ-625; УПИ ХІІІ-626; УПИ ХІV-627; УПИ ХV-627, 628; УПИ ХVІ-628, 629; УПИ ХVІІ-629; ХVІІІ-629, 630 и ХІХ-627, 628, 629, 631, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене. За обслужване на новосъздадените УПИ се създава улица с о.т. 767а-767в. Определя се зона „Жм” /Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 12 Септември 2017г. 08:59ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ наПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ХV-154, кв. 15 по ПУП на с.Радилово в УПИ ХV-154, “Жилищно строителство, търговия и услуги”. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и задължително 100% гариране и паркиране на автомобилите в собствения имот.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 04 Септември 2017г. 12:16ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Снабдяване на населението от Община Пещера с дърва за огрев- 2017 г.

От ДГС Пещера информираха, че към 31.08.2017 година снабдяването на населението с дърва за огрев става ритмично.

  1. Осигурени са: 4 434 м3- широколистни дърва / бук и дъб/, от които към момента са доставени: 3 628 м3.
  2. Предвидени са: 1 330 м3 – иглолистни дърва, от които до момента са закупени само: 162 м3.

От подадените в Държавно горско стопанство Пещера заявления на нуждаещи се граждани от дърва за огрев до момента са снабдени: лежащо болни, самотни и инвалиди.

На 90% от всички нуждаещи се от селата Радилово и Капитан Димитриево са получили дърва.

Създадена е организация за доставяне на дърва и от съседни общини, като целта е максимално бързо хората да си закупят дърва, преди настъпване на зимния сезон.

Очаква се до края на месец октомври кампанията по снабдяване с дърва за огрев да приключи.

Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216