Петък, 09 Дек 2016
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

Енергийна ефективност по ОПРР 2014-2020г. 
peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 


Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Декември 2016г. 08:57ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията между УПИ ІІ-694 и УПИ ІІІ-695 по съществуващи имотни граници на поземлен имот № 694, 695, кв. 54 нас.Радилово и предвиждане на ново свободно малкоетажно жилищно застрояване за УПИ ІІ-694.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 30 Ноември 2016г. 10:49ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик,гр. Пещера 4550,ул.“ Цар Борис“ №6, вх. А, ет. 2, ап. 3

лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

„ИНВЕСТИЦИИ В НОВА КРАВЕФЕРМА НА ФИРМА БИОГРИЙН ПЕЩЕРА ЕООД“  

Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. 1.Резюме на предложението:
Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 30 Ноември 2016г. 10:47ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение:

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик,

гр.Пещера 455,ул.“Петър Раков“ №7, лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО

ЗА УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТА“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 29 Ноември 2016г. 19:32ч.

ОБЯВЛЕНИЕ


ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ НАПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 16 Ноември 2016г. 10:51ч.

Публикуване на процедура по "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри" за териториите на с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера.

Attachments:
Download this file (kad.pdf)kad.pdf[ ]228 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216