Вторник, 24 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 117 Печат Е-поща
Вторник, 08 Май 2012г. 08:55ч.

   На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2012г., Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на МБАЛ "Проф.Д.Ранев"ООД и „Медицински център"ООД гр.Пещера за 2011г.

 

   Общинският съвет след като изслуша информацията, взе предвид становището на ПК в Общинския съвет и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

   Приема информацията за дейността на МБАЛ "Проф.Д.Ранев"ООД и „Медицински център" ООД гр.Пещера за годината към 31.12.2011г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма


ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                           /Анастасия Младенова/

Attachments:
Download this file (2011г.MBAL MC.doc)2011г.MBAL MC.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216