Неделя, 23 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Съобщение
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Септември 2017г. 07:49ч.

Община Пещера спечели проект „Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование" - "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"(КА201).2017-09-28 07:09:45

На 14.09.2017 г. се подписа договор между Община Пещера и Национална агенция за Р България на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проекта се изпълнява съвместно с Република Македония - Комуналната компания "Водовод Кочани" гр. Кочани, Македонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие, ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ - Оризари и Република Хърватия - община Лудбрег, Регионална енергийна агенция "Север" (REAN) гр. Копривница и Основно училище "Лудбрег“ гр. Лудбрег. От Р България партньори на Община Пещера са Регионална енергийна агенция Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.

Проектът е насочен към повишаване на компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, с цел да се разбере науката за климата и да се обърне внимание на изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да се развият силни умения за систематично мислене относно прогнозите за промяна в глобалния климат, като се насърчава подходът на критическото мислене към основните причини за този природен феномен.

Международният характер на предизвикателството за смекчаване на последиците от изменението на климата сам по себе си насърчава транснационалното сътрудничество и екипната работа сред всички страни по света. Тъй като много млади хора от много страни осъзнават сериозността на този проблем и спешната нужда от адекватни мерки, които трябва да бъдат предприети, човечеството има по-добри шансове да се справи с него. Транснационалното популяризиране и обмен на иновативни подходи, както и добри практики, е нещо, което "трябва да се прилага" на всяко възможно ниво, особено в образователния процес на младите поколения.       

Включването на различни социално-икономически типове партньори по проекта от три различни страни ще даде възможност за мултидисциплинарен подход, възможност за сравняване на различни казуси и по-алтернативни подходи за постигане на целите на проекта, които могат да бъдат използвани в бъдещия образователен процес.

Промяната на климата е международен въпрос, пред който е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионалните власти е от решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността е 135 050 евро.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216