Събота, 24 Фев 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по селско стопанство, екология и земеползване

Административни услуги–селско стопанство, екология и земеползване

1 ССЕЗ 1 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ 2271
2 ССЕЗ 2 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2311
3 ССЕЗ 3 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ,ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ КАСТРЕНЕ НА ПЛОДНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 2510
4 ССЕЗ 4 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕИ ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПА 2272
5 ССЕЗ 5 - Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесени имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия 2446
6 ССЕЗ 6 - Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 2323
7 ССЕЗ 7 - Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 3711
8 ССЕЗ 8 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ 2025
9 ССЕЗ 9 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИE ЗА ВПИСВАНЕВ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦА, ПРЕДСТАВИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УПРАЖ 3450
10 ССЕЗ 10 - РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 2590
11 ССЕЗ 11 - ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК 2674
12 ССЕЗ 12 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 2547
13 ССЕЗ 13 - ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2189
14 ССЕЗ 14 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВН 1734
15 ССЕЗ 15 - ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД 1423
16 ССЕЗ 16 - ДЕКЛАРИРАНЕ НА КУЧЕ 1573


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216