Сряда, 13 Дек 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 389 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

   ОТНОСНО: Отмяна на Решение №379/26.10.2017г. за продажба на Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 388 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29
   Относно: Промяна на регулацията между УПИ ІІ-669, УПИ ІІІ-669 – собственост на наследници на Атанас Йорданов Бакалов и улица с о.т. 186, 185, 184, с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 387 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.4.36 и идентификатор 56277.4.59 по КККР на гр.Пещера, смяна предназначението им и отреждането им в УПИ ІІ-4.1701, Обществено обслужване, търговия и услуги в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера с приложена скица-проект и задание

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 386 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29
    Относно: Проект за ПУП - Парцеларен план за нов подземен водопровод, промищлен водопровод и силови електро кабели през имоти собственост на община Пещера и поставяне на кабел и две измервателни плочи за замерване електрохимична защита в имот собственост на община Пещера в местност „Широките ливади”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 385 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

   ОТНОСНО: Предоставяне на дарение на РУ на МВР гр. Пещера и актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 384 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

  ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г. и разчета за капиталови разходи за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 383 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

   ОТНОСНО: Информация за изпълнение на дейностите по обхват и задържане в образователната система на деца и ученици в Община Пещера.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 382 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

   Относно: Подготовка и дейности за зимно поддържане и снегопочистване през оперативния период 2017-2018г.

 

Attachments:
Download this file (Информация.doc)Информация.doc[ ]62 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 381 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Приемане на оценки и сключване на договор за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1948 и 56277.1.1949

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 380 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.367

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 39


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216