Правилници на Общински съвет Пещера
Четвъртък, 16 Авг 2018
Get the Flash Player to see this.
Правилници на Общински съвет Пещера
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛ. НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ Печат Е-поща

/Приет с Решение № 497, взето с протокол № 37 от 26.06.2018 година от Общински съвет Пещера/

Продължение...
 
Печат Е-поща

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера

за мандат 2015-2019г.     

Приет с Решение № 3 от 26.11.2015г., изм. и доп. с Решение № 207/27.10.2016г.

на Общински съвет - Пещера

   

Продължение...
 
ПРАВИЛНИК за удостояване със звание "Почетен гражданин на Пещера” Печат Е-поща

Приет с Решение №463/22.12.1998г. на Общински съвет гр.Пещера.

 

 

Продължение...
 
ПРАВИЛНИК за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Печат Е-поща

Приет с Решение № 49/29.02.2008г., изменен с Решение №603 / 01.10.2010 година на Общински съвет – гр. Пещера

 

 

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216