Съобщение Печат
Сряда, 08 Ноември 2017г. 16:46ч.

На 10.11.2017г. от 10.00 часа в Общинска служба Земеделие - офис Пещера ще заседава
комисия за разглеждане и изготвяне предварителен регистър, по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.