Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »
Страница 2 от 4
Име Длъжност Телефон Факс
1 Валя Хамамджиева Старши счетоводител 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
2 Стефка Кабова Старши счетоводител 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
3 Валерия Ганева Младши експерт "Бюджет и счетоводство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
4 Надежда Ганчева Старши счетоводител и касиер 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
5 Инж. Невена Дялкинова Началник отдел “Общинска собственост” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.131
6 Димитър Симонов Главен специалист “Общинска собственост, наеми” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.131
7 ... Младши експерт “Общинска собственост, търгове и конкурси” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.119
8 Мария Малчева Младши експерт “Търговия, категоризация, транспорт, регистър-общ. собственост и обезпечаване на публични вземания” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.105
9 Светла Тахова Началник отдел “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
10 Стефан Семерджиев Главен експерт “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
11 Анка Домес Главен специалист “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
12 Нели Попова Счетоводител и касиер 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.136
13 Антоанета Джимова Технически сътрудник “Касиер” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.136
14 инж. Стефан Камберов Директор дирекция "Териториално и селищно устройство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.111
15 инж. Лилия Толева Главен инженер 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.110
16 инж. Петър Абрашев Главен експерт “Транспортна инфраструктура” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.127
17 Стефан Климентов Главен специалист “Ел.мрежи и транспорт” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.127
18 Красимира Хаджиева Главен специалист “Кадастър, регулация и въвеждане на обекти в експлоатация” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
19 Делка Пашова Главен специалист ”Кадастър, регулация и устройство на територията” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
20 Мария Цурева Главен специалист “Незаконно строителство, определяне на строителна линия, регистър” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216