Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2007-2011

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2007-2011 годинаРЕШЕНИЕ № 755 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г.,

Протокол № 70

 

   Относно: Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който незастроен терен с площ от 3.5кв.м. представляващ част от реализирана улица с о.т. 161-282 /публична общинска собственост/ се приобщава към УПИ I-Жилищно строителство и ОТЦ, в кв. 27 по плана на град Пещера /частна общинска собственост/.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 754 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол № 70

 

   Относно:Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ с който да се обособи ново допълващо застрояване за два броя гаражи южно от четириетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда находяща се в УПИ I-1281, кв. 88 по плана на град Пещера, източно от УПИ V-Търговия и услуги и северно и в съседство с УПИ IV-1282, в същия квартал в съответствие с представена скица – проект.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 753 Печат Е-поща

   На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 29.07.2011г., Протокол № 70

 

  Относно: Изменение на т.1 на Решение № 526/30.04.2011г. за цена за доставка на стопанска вода

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 752 Печат Е-поща

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   Общинският съвет като изслуша предложението на общински съветник Петър Пиринчиев на основание чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 751 Печат Е-поща

   На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Потокол № 70

 

   ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на Трафопост в тротоарна площ, попадащ на улица "Михаил Такев", между о.т. 543 и 544-518 и улица "Дойранска епопея" между о.т. 543 и о.т. 519 в в кв. 115, по ПУП на град със застроена площ от 6 м2

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 158


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216