Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2007-2011

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2007-2011 годинаРЕШЕНИЕ №730 Печат Е-поща

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №688/28.03.2011 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №729 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2011г., Протокол № 68,

 

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 710 от 29.04.2011г., Протокол № 67 на ОбС – гр.Пещера за разрешаване процедиране на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за част от УПИ III-Жилищно строителство, в кв. 124 по плана на град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №728 Печат Е-поща

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 85/2245 идеални части.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №727 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011г., Протокол № 68,

 

Относно: Приемане на пазарна цена за 85 кв.м. от терена на УПИ I-Училище, кв. 22 по плана на с.Радилово за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ за приобщаване на терена към УПИ ХХI-312, кв. 22 по плана на с.Радилово.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №726 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Продажба на трафопост – частна общинска собственост, извън регулацията на град Пещера, построен в имот пл.№020148, м. "Голяма страна", землище град Пещера, с площ 43 кв.м. и ЗП на трафопоста - 16 кв.м.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 158


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216