Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Общинският съвет приема наредби, правилници, инструкции и решения по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.
Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.РЕШЕНИЕ № 557 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, за който е отреден УПИ VІІІ-ОбНС, със засягане на съседните УПИ VІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС, кв. 216, като страничната регулационна линия между УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС минат по съществуващата имотна граница

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 258


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216