Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №24 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Приемане на Календарен план на Културните събития в община Пещера през 2008г.

 

Общинският съвет след като изслуша календарния план на културните прояви в община Пещера през 2008г., взе предвид становището на ПК по култура, вероизповедания, ритуали и символика, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и ПК по бюджет и финанси, на основание чл21, ал.1, т.12 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

Приема Календарния план на културните събития в община Пещера през 2008г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

Attachments:
Download this file (reshenie 024-prilojenie.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2008 Г.]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216