Петък, 30 Сеп 2022
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

Обявления 2019г.

Обявления 2018г.

Обявления 2017г.

Обявления 2016г.

Регистър - Разрешение за строеж

Регистър - разрешение за строеж 2021г,

Регистър - разрешение за строеж 2020г,

Регистър - разрешения за строеж 2019г.

_

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на

Кмета на Община Пещера

Издадени актове 2020г.

Издадени актове 2019г.

Издадени актове 2018г.

Издадени актове 2017г.

Издадени актове 2016г.

_

Информация, която е публична, съгласно ЗЗКИ

Заповед стр.1

Заповед стр.2

 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Публичен регистър на приватизирани търговски дружества с общинско участие.

_
Публичен регистър на приватизирани обособени части от търговски дружества с общинско участие.

_
Публичен регистър на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗППДОП/отменен/.

_
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗПСК

_

Регистри общинска собственост

_
Публичен регистър  на разпоредителните сделки с имоти  - общинска собственост на основание чл.41, ал.4 от ЗОС

_

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

_
Регистър на публичната зелинина в гр.Пещера

_
Регистър на площадките за предаване на отпадъци

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069