Понеделник, 25 Яну 2021
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

 

Обявления 2019г.

Обявления 2018г.

Обявления 2017г.

Обявления 2016г.

 

 

Регистър разрешения за строеж 2019г.

 

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на

Кмета на Община Пещера

 

Издадени актове 2019г.

Издадени актове 2018г.

Издадени актове 2017г.

Издадени актове 2016г.

 

Информация, която е публична, съгласно ЗЗКИ

Заповед стр.1

Заповед стр.2

 

 
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 Публичен регистър на приватизирани търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на приватизирани обособени части от търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗППДОП/отменен/.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗПСК


Регистри общинска собственост

Публичен регистър  на разпоредителните сделки с имоти  - общинска собственост на основание чл.41, ал.4 от ЗОС

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Регистър на публичната зелинина в гр.Пещера


Регистър на площадките за предаване на отпадъци

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069