Понеделник, 05 Юни 2023
Вие сте тук: Начало Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023-2024г


ГРАД ПЕЩЕРА

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД 

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/ 


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 15.05.2023

- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 31.05.2023


 СЕЛО РАДОЛОВО

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 15.05.2023

- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 31.05.2023


СЕЛО КАПАИТАН ДИМИТРИЕВО

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД-ИЗПЪЛНЕН


СЕЛО СВЕТИ КОНСТАНТИН 

 РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД 

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 31.05.2023


РЕГИСТЪР - РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2023г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2022г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2021. 


РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ


РЕГИСТЪР ПУП - Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на

Кмета на Община Пещера

РЕГИСТЪР НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  2023 Г.

РЕГИСТЪР НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  2022 Г.РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2023Г.

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2022Г.

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2021Г.


 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗППДОП/ОТМЕНЕН/.

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗПСК

-

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069