Сряда, 30 Ное 2022
Вие сте тук: Начало Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

ОБЯВЛЕНИЯ 2019Г.

ОБЯВЛЕНИЯ 2018Г.

ОБЯВЛЕНИЯ 2017Г.

ОБЯВЛЕНИЯ 2016Г.

Регистър - Разрешение за строеж

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2021Г,

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2020Г,

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019Г.

_

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на

Кмета на Община Пещера

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2020Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2019Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2018Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2017Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2016Г.

_

Информация, която е публична, съгласно ЗЗКИ

Заповед стр.1

Заповед стр.2

 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗППДОП/ОТМЕНЕН/.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗПСК

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069