Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по търговия, туризъм, транспорт ТTT 3 - Категоризиране на средства за подслон и места за настаняване
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги
ТTT 3 - Категоризиране на средства за подслон и места за настаняване Печат Е-поща

Необходими документи:
Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – оригинал или препис
Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта /по образец/
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта /копие от диплома за квалификация в област туристическо обслужване/
Формуляр за определяне на категорията /по образец/
Копие от документите за собственост на обекта
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /разрешение за ползване, или разрешение за преустройство/;
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - /нотариално заверено/
Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник
Копие от последното издадено за обекта удостоверение или заповед за категоризиране
Документ за платена такса за категоризиране
Декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма

 

Срок за изпълнение: 74 дни

Такса:

категоризиране на средства за подслон – хотели и мотели

до 30 стаи – 500 лв.;
31-150 стаи – 1200 лв.;
151-300 стаи– 1900 лв.;
301-500 стаи– 2800 лв.;
над 500 стаи – 5000 лв.

категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи, бунгала, къмпинги:

до 20 стаи – 200 лв.;
21-40 стаи – 400 лв.;
41-60 стаи – 940 лв.;
61-100 стаи – 2000 лв.;
над 100 стаи – 4000 лв.;
за 1 легло в самостоятелна стая – 10 лв.

Основание: чл.119, чл.128 във връзка с чл.129 от Закона за туризма

Attachments:
Download this file (TTT3-z (17).doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]95 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216