Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Община Пещера внедри система за е-управление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 09 Май 2011г. 10:24ч.


От 5 май 2011 г., гражданите на община Пещера могат да използват новата Система за е-управление на общината. Системата е реализирана в изпълнение на Договор № А 09-31-140 С/12.06.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, сключен между Министерството на държавната администрация и административната реформа и Община Пещера, "Приоритетна ос III: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

С въвеждане на система за е-управление Община Пещера осигурява възможност за заявяване на административни услуги, тяхното заплащане и получаването на резултата от исканата услуга, без да е необходимо присъствието на получателя на услугата в сградата на Община Пещера. Системата улеснява всички граждани на общината, но изключително много живеещите в други населени места или извън България при получаването на административни услуги.

Системата за електронно управление на Община Пещера е проектирана за осигуряване на равнопоставеност на представители на уязвими групи и хора с увреждания при работа с нея.

Притежателите на квалифициран електронен подпис могат да заявяват, заплащат и получават резултата от административните услуги, без да е необходимо да посетят нито веднъж сградата на Общината.

Като използвате Системата за е-управление на Община Пещера, можете да заявявате административни услуги от всяко място на света и по всяко време на денонощието, както и да следите през интернет статуса на изпълнение на услугата.

Благодарение на новата електронна система, Община Пещера може да бъде наречена истинска съвременна европейска община. Бъдещето на държавното управление е в електронното управление и Община Пещера върви целеустремено към модерната европейска община.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069