Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №702 Печат Е-поща

           На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието  проведено на 29.04.2011 г. , Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пещера 2011 – 2015 и План за развитие на социалните услуги за 2011 година

 

 

 

          Общинският съвет след като изслуша Стратегията за развитие на социалните услуги в община Пещера 2011 – 2015 и Плана за развитие на социалните услуги за 2011 година, взе предвид становището на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл. 21, ал.1, т.12 и    т. 23 от ЗМСМА,

            

Р Е Ш И :

 

        Приема:

1. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пещера 2011 – 2015;

2.  План за развитие на социалните услуги за 2011 година.

 

         

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 19

 "ЗА": 19

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:

                 /Хр. Стайкова/                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 702-prolojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069