Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по местни данъци и такси МП 1 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО
МП 1 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО Печат Е-поща

 

УСЛУГА

№ МП 1

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Ø  1.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

КОПИЕ ОТ АКТУАЛНА СКИЦА ОТ АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪР

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ - ОРИГИНАЛ

/В СЛУЧАЙ, ЧЕ СОБСТВЕНИКА ПО СКИЦА Е ПОЧИНАЛ/;

/УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА СЛУЖЕБНО В СЛУЧАЙ КОГАТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ И ПОЧИНАЛИ НЕГОВИ НАСЛЕДНИЦИ СА БИЛИ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС ГР.ПЕЩЕРА/

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ

Ø  2.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТИ В РЕГУЛАЦИЯ

Ø  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

ЗА ФИРМИ

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

Ø  3.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ЗА НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО /37%;63%/, ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ И ЗАВЕРЕНА ОТ ДИРЕКЦИЯ “ТСУ”

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ  ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА СОБСТВЕНОСТ

СРОК:

Ø  ОБИКНОВЕНА /5  ДНИ/

Ø  БЪРЗА /3 ДНИ/

Ø  ЕКСПРЕСНА /24 ЧАСА /

ТАКСА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Ø  3.00 ЛВ.  

Ø  6. 00 ЛВ.

Ø  9 .00 ЛВ.

ТАКСА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Ø  10.00 ЛВ.

Ø  20. 00 ЛВ.  

Ø  30.00 ЛВ.

ОСНОВАНИЕ:

Ø  НА ОСНОВАНИЕЧЛ. 3, АЛ.2 И 3 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗМДТ

 

 .

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069