Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №716 Печат Е-поща

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

 

ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП"Чистота и ПОИ" за 2010г.

Общинският съвет, след като изслуша Отчета, взе предвид становището на Постоянните комисии, във връзка с чл.9, ал.8 от Правилника за организацията и дейността на ОП"Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

 

 

РЕШИ:

 

1. Приема Отчет за дейността на ОП"Чистота и поддържане на общинсктата инфраструктура" за 2010г.

 

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 13

"ЗА" – 13

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                  /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (716 PRILOJENIE.doc)716 PRILOJENIE.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069