Петък, 24 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за принудително изпълнение на заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 18 Юли 2011г. 09:08ч.

Изх.№ 94В-91-1                                                                            
                                                                                             
 ДО  
 СТЕФАН АНДОНОВ
 УЛ.”ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ” № 15
  ГР.ПЕЩЕРА


 ДО  
“ОПЧОИ”-ГР.ПЕЩЕРА
 С УПРАВИТЕЛ АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ 
 УЛ.”Д.ГОРОВ” № 16
 ГР.ПЕЩЕРА


 ДО  
 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  НА МВР 
 УЛ. “Д-Р ПЕТЪР ЦИКАЛОВ” № 3                                                                                                                                         
 ГР. ПЕЩЕРА                                                                               
             
Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед 278/11.04.2011г. на Кмета на Община Пещера за премахване на паянтова ограда, находяща се между УПИ III-2184 и УПИ XI-2176, кв.138 по плана на гр.Пещера, с административен адрес ул.”Веселин Стайков” №15.

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.195, ал.5 и чл.196, ал.5 от ЗУТ
 
В Ъ З Л А Г А М
Принудително изпълнение на Заповед 278/11.04.2011г. на Кмета на Община Пещера за премахване на паянтова ограда, находяща се между УПИ III-2184 и УПИ XI-2176, кв.138 по плана на гр.Пещера, с административен адрес ул.”Веселин Стайков” №15 на фирма Общинско предприятие “ОПЧОИ”-гр.Пещера.
Изпълнението на премахването на паянтовата ограда да се извърши на 28.07.2011г. от 10,00 часа до 17,30 часа на 28.07.2011г.
Премахването да се извърши със съдействието на органите на Районно Управление на МВР гр.Пещера.

Контрол по принудителното премахване на паянтовата ограда възлагам на инж. Атанас Пискюлев – гл.специалист “НСРА” при Община Пещера.


КМЕТ : /П/              
Стелиян Варсанов                                                                

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069