Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед №1057/22.08.2011 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Август 2011г. 14:08ч.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОБРАЗУВАМ двадесет и седем избирателни секции на територията на община Пещера, от които: - в гр.Пещера – 24 избирателни секции; - в с. Радилово – 2 избирателни секции; - в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.

 

2.УТВЪРЖДАВАМ номерацията и адреса на избирателните секции, съгласно Приложението.

3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло на сградата на Общинска администрация гр.Пещера и интернет-страницата на Община Пещера. За начина на обявяването да се излъчи съобщение чрез радио “Пещера”. Заповедта може да се обжалва в 7-дневен срок от датата на обявяването пред Областния управител на област Пазарджик. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Пещера.

К М Е Т : /П/

/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069