Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 1084/26.08.2011г. Печат Е-поща
Понеделник, 29 Август 2011г. 09:45ч.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.54, ал.3 от Изборния кодекс

 ЗАПОВЯДВАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на част І и част ІІ на избирателните списъци както следва:

 

 

 

 

 

ННомер на иизбирателна ссекция,

ннаселено място

 

 

Място на гласуване

 

Място за обявяване

на избирателните списъци

ССЕКЦИЯ: 001

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

Бизнес център кв.Луковица

ССЕКЦИЯ: 002

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

Бизнес център кв.Луковица

ССЕКЦИЯ: 003

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

ССЕКЦИЯ: 004

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов” 

ССЕКЦИЯ: 005

ГГР.ПЕЩЕРА

ОДЗ „ИГЛИКА”

Адрес ул. „Владо Рилски” №26

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

ССЕКЦИЯ: 006

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация 

ССЕКЦИЯ: 007

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов” 

ССЕКЦИЯ: 008

ГГР.ПЕЩЕРА

 

ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛ-СТВО

Адрес ул. „Сабахатин Али” №6

Сградата на Общинска администрация 

ССЕКЦИЯ: 009

ГГР.ПЕЩЕРА

 

ОУ”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация 

ССЕКЦИЯ: 010

ГГР.ПЕЩЕРА

 

АДРЕС:

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1-7

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация 

ССЕКЦИЯ: 011

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера 

Сградата на Общинска администрация

ССЕКЦИЯ: 012

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

ССЕКЦИЯ: 013

ГГР.ПЕЩЕРА

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4

Гр. Пещера

СОУ „Св. Кл. Охридски”

ССЕКЦИЯ: 014

ГГР.ПЕЩЕРА

АДРЕС:

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4

Гр. Пещера

СОУ „Св. Кл. Охридски”

ССЕКЦИЯ: 015

ГГР.ПЕЩЕРА

ПГХВТ „АТ. ЧЕНГЕЛЕВ”

Адрес ул. „Чаталджа” №1

Гр. Пещера

ПГХВТ „Ат. Ченгелев”

 

ССЕКЦИЯ: 016

ГГР.ПЕЩЕРА

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1-7

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

ССЕКЦИЯ: 017

ГГР.ПЕЩЕРА

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1-7

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

ССЕКЦИЯ: 018

ГГР.ПЕЩЕРА

ОДЗ „ИЗГРЕВ”

Адрес ул. „Д-Р Петър Цикалов” №35

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

ССЕКЦИЯ: 019

ГГР.ПЕЩЕРА

ОДЗ „ИЗГРЕВ”

Адрес ул. „Д-Р Петър Цикалов” №35

Гр. Пещера

ОУ „П.Р.Славейков”

ССЕКЦИЯ: 020

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

ОУ „П.Р.Славейков”

ССЕКЦИЯ: 021

ГГР.ПЕЩЕРА

Търговски обект „Сириус” 

Адрес ул. „Симон Налбант” № 53

Гр. Пещера

Цех за обувки в кв. „Изгрев” (бивш магазин „Идеан”)

ССЕКЦИЯ: 022

ГГР.ПЕЩЕРА

АДРЕС:

ОФИСА НА ОББ КВ. „ ИЗГРЕВ”

Адрес ул.”Хан Пресиян” №1

Гр. Пещера

Цех за обувки в кв. „Изгрев” (бивш магазин „Идеан”)

ССЕКЦИЯ: 023

ГГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

Магазин на Асен Николов Йорданов, кв. „Луковица”, ул. „Свобода”

ССЕКЦИЯ: 026

СС.РАДИЛОВО

АДРЕС:

ОУ”Паисий Хилендарски”

Адрес ул.”Г. Ангелиев” № 34

С. Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

ССЕКЦИЯ: 027

СС.РАДИЛОВО

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА –

С. РАДИЛОВО

Адрес ул.”Г. Ангелиев”№39

С. Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

ССЕКЦИЯ: 028

 

ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Адрес ул.”Цанко Церковски”№12

Народно читалище „Сергей Румянцев”

 

 

 

Избирателните списъци, включително част І и част ІІ да се публикуват и на интернет страницата на Община Пещера.
Копие от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация Пещера и да се направят съобщения чрез местните медии и интернет-страницата на Община Пещера.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Райна Колишикова – началник отдел „ГРАО” и на кметовете на с. Радилово и с.Кап.Димитриево за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на ОИК – Пещера за сведение.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  секретаря на Община Пещера.

 

  К М Е Т: /П/          

 /СТ.ВАРСАНОВ/

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216