Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Определяне на местата за поставяне на агитационни материали Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 20 Септември 2011г. 14:59ч.

 

З А П О В Е Д 
№ 1172
19.09.2011 год.
Относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали
В изпълнение на чл.134, ал.3 от Изборния кодекс и Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на Централната избирателна комисия на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ЗАПОВЯДВАМ :
1.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера, както следва:
а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;
б) на билбордовете и др. места, определени за поставяне на рекламни материали.
в) клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.
2.ЗАБРАНЯВАМ:
2.1.Поставянето на агитационни материали на сгради и имоти – общинска собственост (административни сгради, училища, детски заведения, читалища, Общински културен дом, музей е др.подобни.), както и на търговските щандове на ОП „Паркинги и пазари”.
2.2.Поставянето на агитационни материали на сгради на общинските търговски дружества  и общински предприятия, както и на обекти частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др. подобни.
2.3.Използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.
3.Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др.под., които не са общинска собственост може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота.
4. В срок три работни дни след изборния ден, а в случай на провеждане на втори тур – в срок до три дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключените избори.
5.При неизпълнение на задължението за премахване на агитационен материал по чл.134, ал.9 от Изборния кодекс ще се търси административно-наказателна отговорност от лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или от лицата, които представляват коалицията от партии, съгласно Изборния кодекс.
6.Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Пещера, да се отпечата във в. “Родопска искра” и да се изпрати на Общинска избирателна комисия гр.Пещера.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на секретаря на Община Пещера на кметовете на кметства.
К М Е Т : /П/
/СТ.ВАРСАНОВ/
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069