Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 5 Печат Е-поща
Вторник, 06 Декември 2011г. 12:27ч.

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.11.2011г., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011-2015г.

    Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя на временната комисия за изготвяне на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА и след станалите разисквания.

Р Е Ш И :

   Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011-2015г., който е неразделна част от решението.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

"ЗА": 19

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма


ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Хр.Стайкова/                                                                 /Анастасия Младенова/

Attachments:
Download this file (pravilnik.doc)pravilnik.doc[ ]88 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216