Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
НАРЕДБА за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби
Съдържание
НАРЕДБА за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
Раздел І - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел ІІ - ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Раздел ІІІ - РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СРОКА МУ НА ДЕЙСТВИЕ
РАЗДЕЛ ІV - РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.57а ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Раздел V - НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Раздел VІ - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички страници

Приета с Решение №516/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера, доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 652 / 28.01.2011г., изм. и доп. с Решение № 112/26.05.2016г. на Общински съвет – гр. Пещера

 

  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069