Четвъртък, 28 Окт 2021
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Декларации
Декларации по чл.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Печат Е-поща

 

УТВЪРДИЛ

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

                                                                                                                 Приложение № 4

                                                                                                                 Към Заповед № 66/0502.2018г.

                                                                                                               изм. Със Заповед № 264/28.04.2020г.

                                                                             

П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Име, фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

1.

Йордан Младенов

Кмет

Декларация

Декларация

2.

.........................

Заместник-кмет

Декларация

Декларация

3.

Гълъбина Карамитрева

Заместник-кмет

Декларация

Декларация

4.

Елена  Рядкова

Заместник-кмет

Декларация

Декларация

5.

 Галина Стоянова

Секретар

Декларация

Декларация

6.

арх.Лазар  Ковачев

Главен архитект

Декларация

Декларация

7.

Сашо  Дамянов

Служител по СИ и ОМП

Декларация

Декларация

8.

Албена  Делчева

Ръководител ЗВО

Декларация

Декларация

9.

Росица  Иванова

Финансов контрольор

Декларация

Декларация

10.

Златка  Златанова

Секретар на МКБППМН

Декларация

Декларация

11.

Христина Дачева

Началник отдел АПИО

Декларация

Декларация

12.

Райна Колишикова

Главен експерт ГРАО

Декларация

Декларация

13.

Петя Миладинова

Главен специалист ЕСГРАОН и деловодство

Декларация

Декларация

14.

Фикрет Фотенлиева

Главен специалист ГС

Декларация

Декларация

15.

Венелина Хамамджиева

Главен специалист АДО

Декларация

Декларация

16.

Елена Копрившка

Старши специалист ИТО и касиер

Декларация

Декларация

17.

Делка  Стратева

Главен специалист АО

Декларация

Декларация

18.

Христина Стайкова

Главен специалист ОбС

Декларация

Декларация

19.

Добрина  Андреева

Старши юрисконсулт

Декларация

Декларация

20.

.......

Старши експерт ИО

Декларация

Декларация

21.

Кръстина Андреева

Директор ФЧР

Декларация

Декларация

22.

Василка Билбилева

Началник отдел ФЧР

Декларация

Декларация

23.

Елена Здравкова

Главен експерт ЧР

Декларация

Декларация

24.

Валя Хамамджиева

Старши счетоводител

Декларация

Декларация

25.

Стефка  Кабова

Старши счетоводител

Декларация

Декларация

26.

Ася Узунова

Старши експерт счетоводство

Декларация

Декларация

27.

Стефка Башкехайова

Старши експерт счетоводство

Декларация

Декларация

28.

Надежда Ганчева

Старши счетоводител и касиер

Декларация

Декларация

29.

Гергана  Стоилова

Главен специалист ЧР, ВЗП

Декларация

Декларация

30.

Светла  Тахова

Началник отдел Местни приходи

Декларация

Декларация

31.

Стефан Семерджиев

Главен експерт МП

Декларация

Декларация

32.

Анка  Домес

Главен специалист МП

Декларация

Декларация

33.

Нели  Попова

Младши експерт МП и каса

Декларация

Декларация

34.

Антоанета Джимова

Специалист МП и каса

Декларация

Декларация

35.

инж.Румяна Григорова

Директор ТСУ, ОС

Декларация

Декларация

36.

Мария  Цурева

Главен специалист НСОСЛА

Декларация

Декларация

37.

Делка  Пашова

Главен специалист КРУТ

Декларация

Декларация

38.

Красимира  Хаджиева

Главен специалист КРВОЕЕЕ

Декларация

Декларация

39.

Николай Пройчев

Старши специалист Ел. мрежи

Декларация

Декларация

40.

Мария  Генчева

Главен експерт УП, ИП, КС

Декларация

Декларация

41.

Ангелина Карамфилова

Младши експерт“Екология“

Декларация

Декларация

42.

Маргарита  Танева

Главен специалист ИТО

Декларация

Декларация

43.

Румен Бухлев

Младши експерт СГВСЕ

Декларация

Декларация

44.

инж.Невена  Дялкинова

Главен експерт ОС

Декларация

Декларация

45.

Димитър Симонов

Главен специалист ОС, наеми

Декларация

Декларация

46.

Мария Малчева

Главен специалист ТКТРОСОИВ

Декларация

Декларация

47.

Златка  Гемиева

Началник отдел ЕФОП

Декларация

Декларация

48.

Костадин Кехайов

Главен специалист Туризъм и спорт

Декларация

Декларация

49.

Диана Балканджиева

Главен експерт „Образование“

Декларация

Декларация

50.

Али  Чешмеджиев

Главен експерт СДИ

Декларация

Декларация

51.

Димитър  Павлов

Главен експерт КМРД

Декларация

Декларация

52.

Ангел  Гюлеметов

Специалист „Връчване на адм.актове и шофьор“

Декларация

Декларация

53.

Георги  Христев

Специалист „Куриер,шофьор,снабдител“

Декларация

Декларация

54.

Стоян  Йовчев

Старши специалист“Домакин“

Декларация

Декларация

55.

Нурсен Хабибова

Главен специалист ЧРК РЗП

Декларация

Декларация

56.

Кристина  Лупанова

Юрисконсулт ЕФОП

Декларация

Декларация

57.

Цветелина Стайкова

Старши експерт ОП

Декларация

Декларация

58.

Цветана Семерджиева

Юрисконсулт отдел ЕФОП

Декларация

Декларация

59.

Весела  Хамамджиева

Главен експерт ОП

Декларация

Декларация

60.

Мария  Милова

Специалист СГАО

Декларация

Декларация

61.

Иван  Янушев

Старши счетоводител

Декларация

Декларация

62.

Йордан  Янушев

Главен специалист ТО и регулация

Декларация

Декларация

63.

Костадинка Симонова

Младши експерт СВАО, касиер

Декларация

Декларация

64.

Георги Дачев

Директор ПП

Декларация

Декларация

65.

Иван Спиров

Директор ОП ЧПОИ

Декларация

Декларация

66.

Крум Андреев

Директор ОСПО

Декларация

Декларация

67.

Георги Делев

Директор Обредни дейности

Декларация

Декларация

68.

Верка Климентова

Директор ДГ“Деница“

Декларация

Декларация

69.

Донка Гьошева

Директор ДГ“Слънчо“

Декларация

Декларация

70.

Ренета Русинова

Директор ДГ“Изгрев“

Декларация

Декларация

71.

Мариана Велкова

Директор ДГ“Сокола“

Декларация

Декларация

72.

Величка Балканджиева

Директор ДГ“Иглика“

Декларация

Декларация

73.

Стефка Ташева

Директор ДГ“Здравец“

Декларация

Декларация

74.

......

....

Декларация

Декларация

75.

Виктория Пенева

Директор ДСП

Декларация

Декларация

76.

Соня Бурова

Директор ДЦПЛУ

Декларация

Декларация

77.

Маргарита Радева

Директор ДЦДМУ

Декларация

Декларация

78.

Аксения Куманова-Лулова

Директор ЦНСТДБУ

Декларация

Декларация

79.

Руска Каврошилова

Директор ЦПРЛ-ОДК

Декларация

Декларация

80.

Иван Джинев

Стажант одитор

Декларация

Декларация

81.

Георги Апостолов

Старши специалист ТИ

Декларация

Декларация

82

Дафинка Лазарова

Главен експерт ТДТОСОПВ

Декларация

Декларация

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069