Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Декларации
Декларации по чл.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Печат Е-поща
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

Приложение № 4

Към Заповед № 66/0502.2018г.

изм. Със Заповед № 264/28.04.2020г.

                                                                             

П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
1 Галина Стоянова Секретар Декларация Декларация
2 Сашо  Дамянов Служител по СИ и ОМП Декларация Декларация
3 Албена  Делчева Ръководител ЗВО Декларация Декларация
4 Росица  Иванова Финансов контрольор Декларация Декларация
5 Златка  Златанова Секретар на МКБППМН Декларация Декларация
6 Христина Дачева Началник отдел АПИО Декларация Декларация
7 Райна Колишикова Главен експерт ГРАО Декларация Декларация
8 Петя Миладинова Главен специалист ЕСГРАОН и деловодство Декларация Декларация
9 Фикрет Фотенлиева Главен специалист ГС Декларация Декларация
10 Елена Копрившка Главен специалист "АОЕАУ" Декларация Декларация
11 Делка  Стратева Главен специалист АО Декларация Декларация
12 Христина Стайкова Главен специалист ОбС Декларация Декларация
13 Елена Радина Специалист "ГС и МСУ" Декларация Декларация
14 Стоян Найденов Главен специалист ИО Декларация Декларация
15 Кръстина Андреева Директор ФЧР Декларация Декларация
16 Василка Билбилева Началник отдел ФЧР Декларация Декларация
17 Елена Здравкова Главен експерт ЧР Декларация Декларация
18 Илиана Грудева Старши счетоводител Декларация Декларация
19 Стефка Башкехайова Старши специалист "ИОЕДО" и касиер Декларация Декларация
20 Надежда Ганчева Старши счетоводител и касиер Декларация Декларация
21 Гергана  Стоилова Главен специалист ЧР, ВЗП Декларация Декларация
22 Светла  Тахова Началник отдел Местни приходи Декларация Декларация
23 Стефан Семерджиев Главен експерт МП Декларация Декларация
24 Анка  Домес Главен специалист МП Декларация Декларация
25 Нели  Попова Младши експерт МП и каса Декларация Декларация
26 Антоанета Джимова Специалист МП и каса Декларация Декларация
27 инж.Румяна Григорова Директор ТСУ, ОС Декларация Декларация
28 Мария  Цурева Главен специалист НСОСЛА Декларация Декларация
29 Делка  Пашова Главен специалист КРУТ Декларация Декларация
30 Николай Пройчев Старши специалист Ел. мрежи Декларация Декларация
31 Мария  Генчева Главен експерт УП, ИП, КС Декларация Декларация
32 Васка Николицова Главен специалист ТОЕАУ Декларация Декларация
33 Маргарита  Танева Главен специалист "КРВОЕЕЕ" Декларация Декларация
34 Румен Бухлев Младши експерт СГВСЕ Декларация Декларация
35 инж.Невена  Дялкинова Главен експерт ОС Декларация Декларация
36 Димитър Симонов Главен специалист ОС, наеми Декларация Декларация
37 Мария Малчева Главен специалист ТКТРОСОИВ Декларация Декларация
38 Златка  Гемиева Началник отдел ЕФОП Декларация Декларация
39 Костадин Кехайов Главен специалист Туризъм и спорт Декларация Декларация
40 Диана Балканджиева Главен експерт „Образование“ Декларация Декларация
41 Али  Чешмеджиев Главен експерт СДИ Декларация Декларация
42 Димитър  Павлов Главен експерт КМРД Декларация Декларация
43 Ангел  Гюлеметов Специалист „Връчване на адм.актове и шофьор“ Декларация Декларация
44 Георги  Христев Специалист „Куриер,шофьор,снабдител“ Декларация Декларация
45 Стоян  Йовчев Старши специалист“Домакин“ Декларация Декларация
46 Кристина  Лупанова Юрисконсулт ЕФОП Декларация Декларация
47 Цветелина Стайкова Старши експерт ОП Декларация Декларация
48 Цветана Семерджиева Юрисконсулт отдел ЕФОП Декларация Декларация
49 Весела  Хамамджиева Главен експерт ОП Декларация Декларация
50 Мария  Милова Специалист СГАО Декларация Декларация
51 Иван  Янушев Старши счетоводител Декларация Декларация
52 Костадинка Симонова Младши експерт СВАО, касиер Декларация Декларация
53 Георги Дачев Директор ПП Декларация Декларация
54 Георги Смилянов Директор ОП ЧПОИ Декларация Декларация
55 Кирил Добрев Ст.специалист"ИТКОИ" Декларация Декларация
56 Георги Делев Директор Обредни дейности Декларация Декларация
57 Верка Климентова Директор ДГ“Деница“ Декларация Декларация
58 Елена Паскалева Директор ДГ"Слънчо“ Декларация Декларация
59 Ренета Русинова Директор ДГ“Изгрев“ Декларация Декларация
60 Мариана Велкова Директор ДГ“Сокола“ Декларация Декларация
61 Величка Балканджиева Директор ДГ“Иглика“ Декларация Декларация
62 Стефка Ташева Директор ДГ“Здравец“ Декларация Декларация
63 Апостол Апостолов Кметски наместник Декларация Декларация
64 Виктория Пенева Директор ДСП Декларация Декларация
65 Соня Бурова Директор ДЦПЛУ Декларация Декларация
66 Маргарита Радева Директор ДЦДМУ Декларация Декларация
67 Аксения Куманова-Лулова Директор ЦНСТДБУ Декларация Декларация
68 Руска Каврошилова Директор ЦПРЛ-ОДК Декларация Декларация
69 Халил Ружди Ходжов Старши специалист ТИ Декларация Декларация
70 Йорданка Добринова Главен експерт Обществени поръчки Декларация Декларация
71 Румяна Мицекулева Специалист "Околна среда" Декларация Декларация
72 Силвия Връбчева Главен експерт ЕФ Декларация Декларация

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069