Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Покана Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Февруари 2012г. 17:19ч.

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕМА:
“Концепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион
“Родопи екотуризъм”

Обхващащ общините Пещера, Батак и Ракитово

Във връзка с подготовката на общ проект на общините Пещера, Батак и Ракитово за  кандидатстване по

схема за безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3: «Устойчиво развитие на туризма», Операция 3.2: «Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите» на ОПРР 2007-2013 г. ще се проведе обществено обсъждане  на “Концепция за развитие на регионалния туристически продукт, обхващащ общините Пещера, Батак и Ракитово на 28.02.2012 г. от 17.30 часа в Пленарната зала на Общински съвет – гр. Пещера.

 

Целта на срещата е обсъждане на Концепция за развитие на регионален туристически продукт Регион „Родопи екотуризъм” и преценка на  туристическите дадености и атракции в общината, които  могат да се предлагат като част от регионален туристически продукт.

Дневен ред:

1.    Откриване на общественото обсъждане.
2.    Разглеждане на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт Регион „Родопи екотуризъм”.
3.    Въпроси и дискусия върху представената информация.
4.    Обобщение, заключителни думи и закриване на общественото обсъждане.


Кмет на община Пещера
Георги Козарев

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069