Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Модернизация на интегрирания воден цикъл Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 22 Февруари 2012г. 14:20ч.

Приключи оценката на проектно предложение “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера  –  Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води,  гр. Пещера” на обща стойност 28 874 050,54 лв. Проекта е одобрен с Решение № 194 / 13.02.2012г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС за финансиране на проектното предложение по процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 :  “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”  на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».Министерство на околната среда и водите и Община Пещера подготвят необходимите документи за сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069