Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Март 2012г. 15:14ч.

На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда,
"ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОБРИКЕТИ ОТ БИОМАСА И ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД
ОБЕКТ: Инсталация за производство на екобрикети  и машина за раздробяване на дървесина
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА: Площадката на инвестиционното предложение  се намира в землището на гр.Пещера ЕКАТТЕ 56277, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  местност  «Сухия Дъбовик», имот  №016033 и имот  №016038 с начин на трайно ползване – складов терен. Имотите са собственост на «ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД  
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
«ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД  със седалище гр. Пещера, ул. "Нестор Личев" №9, изпълнителен директор – Зоя Цанкова Атанасова, има намерение да реализира инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на екобрикети  от биомаса и закупуване на машина за раздробяване на дървесина”.
Машината за раздробяване на дървесина се задвижва от електродвигател, монтирана е на рама  и не се предполага  строителство на сгради и съоръжения. Изходната суровина се изсипва в затворен контейнер или в каросерията на камион.
Основната суровина за производство на екобрикети е дървесна биомаса и дървесни остатъци, получени при дърводобива, дървопреработването, растениевъдството и други дейности.

«ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069