Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 29 Март 2012г. 10:42ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2012 г. е обнародван проект приет с

РЕШЕНИЕ № 72
от 31.01.2012 г.

Общински съвет – гр.Пещера ОДОБРЯВА на

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ЧИ на ПУП–ПР, с който се предвижда обособяване на УПИ ХV-014123-инженерна инфраструктура за поземлен имот (ПИ) № 014123-общинска собственост съгласно АОС № 53/18.01.2012 г., попадащ в УПИ ХІІІ-кланница и колбасарски цех в бивш стопански двор на гр.Пещера, местност “Войника”, землище на гр.Пещера при съседи на новообразувания урегулиран поземлен имот: имот № 014103, имот № 015023, имот № 015024, имот № 100001 и УПИ ХІІІ-014124-кланница и колбасарски цех. На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват чрез община Пещера пред Административен съд – Пазарджик.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069