Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 18 Юли 2012г. 11:14ч.

Община Пещера, област Пазарджик, на основание 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който се предвижда - част от улица между о.т. 299 и о.т. 301ª, в размер на 97.00 кв.м. се присъединява към УПИ VІІ-839, кв. 31 по ПУП на гр.Пещера. Улици с о.т. 301ª-301б и 301ª-301 стават улици-тупик и 55 кв.м. от имот с пл. № 839 преминава за оформяне на тротоарна площ към новообразуваните улици-тупик, между кв. 31, кв. 30ª и 30в.

Проектът за ЧИ на ПУП-ПР е внесен за одобряване с искане с вх. № РД И-694-1 от 18.06.2012 г. и е изложен за разглеждане в стая 11, етаж І, сградата на Община Пещера, ул.”Дойранска епопея” 17. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация, гр.Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069