Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 15 Октомври 2012г. 10:51ч.

Община Пещера СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г. е обнародвано Решение № 189 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот № 010055 в местност „Долна Бялча” по КВС на гр.Пещера, с който се отрежда УПИ ХVІ-010055, за животновъдна ферма /свинеферма/ с устройствена зона – Пп, с нормативно определените показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ведно с представените схеми за ЕЛ и ВиК захранване на имот № 010055, находящ се в местността „Долна Бялча” по КВС землището на гр.Пещера.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ  в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват чрез община Пещера пред Административен съд – Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069