Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 15 Януари 2013г. 14:44ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщение на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 255 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА:
1. Одобрява ПУП- Парцеларен план  за трасе за линейни обекти –  водопровод за захранване на ПИ 025037 по КВС на гр.Пещера, местност „Агово”. Водопроводът се предвижда да премине в обхвата на път ІІІ-377 „Пещера-Брацигово” от км 1+780 дясно до км 2+720 дясно и пресича пътното платно на път ІІІ-377 при км 2+720 чрез хоризонтален сондаж в местност „Агово”
2. Одобрява ПУП-Парцеларен план  за трасе за линейни обекти –  подземен електропровод 1 КV за захранване на ПИ 025037 по КВС на гр.Пещера, местност „Агово”. Подземния електропровод 1 КV се предвижда да премине в обхвата на път ІІІ-377 „Пещера-Брацигово” от км 1+780 дясно до км 2+800 дясно и пресича пътното платно на път ІІІ-377 при км 2+800 чрез хоризонтален сондаж в местност „Агово”;

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Пещера пред Административен съд – Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069