Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра ТСУ 18 А - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за узаконяване
ТСУ 18 А - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за узаконяване Печат Е-поща

Идентификационен

номер – ТСУ 18 А

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИЗА УЗАКОНЯВАНЕ

18.1а.Одобряване на проекти за строителство /технически и работни проекти/ без оценка за съответствие чрез ОЕС-за узаконяване

18.2а. Одобряване на проекти за преустройство основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях с оценка за съответствие-за узаконяване

18.3а. За одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях без оценка за съответствие-за узаконяване

 
Срок за изпълнение: 30 дни  

Такса:

18.1а. По 1.50 лв.на кв.м., не по-малко от 90 лв./- в троен размер

18.2а.За физически лица: 1.20 лв. /кв.м/,разгъната площ, но не по-малко от 60 лв.- в троен размер

за юридически лица :2.40 лв. /кв.м./,разгърната площ ,но не по-малко от 120,00 лв.-в троен размер

18.3а. По 1.20 лв.на кв.м., разгъната площ,но не по малко от 60,00 лв.-в троен размер

 

Основание – § 127, АЛ.2 и АЛ.8 ОТ ПЗР НА ЗУТ

 
Attachments:
Download this file (TSU18 А нова.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]37 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069