Понеделник, 27 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект за изменение и допълнение на Наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 13 Февруари 2013г. 11:05ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера
(Приета с Решение № 374/28.08.2009 г. от Общински Съвет - Пещера)


Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера:
1. Причини, които налагат приемането:
В Раздел ІІІ от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера се уреждат отношенията свързани с обсъждането и приемането на проекта на общинския бюджет. В чл. 17 ал. 4 от Наредбата е регламентирано, че „Мястото на провеждане на общественото обсъждане да бъде задължително в салона на читалище „Развитие”, където да бъде осигурено озвучаване и на разположение на участниците в обсъждането да бъдат минимум два микрофона, от които да задават въпроси и да правят предложения.”
Причината за настоящото предложение са проведените до момента обществени обсъждания, при които се установява, че присъствието на гражданите, бизнес организациите и обществените организации не отговаря на очакванията за численост на присъствие. В същото време салона на читалище „Развитие” е голямо по площ и при провеждане на обсъжданията възниква необходимост от отопление през зимния сезон, което води до увеличаване на разходите за гориво. Това налага да се избере по подходящо място за провеждане на общественото обсъждане, а именно в заседателната зала на Общински Съвет гр. Пещера. Залата на Общински съвет гр. Пещера отговаря на същите условия. Това наложи изготвяне на проект за изменение и допълнение на цитираната наредба.

2. Целите, които се поставят:
Промяна на мястото на провеждане на общественото обсъждане.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на резултатите от дейността по практическото прилагане на наредбата.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера.  
Изменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера, както следва:
§1. В чл.17, ал.3 текста „пред читалище „Развитие”” да се замени с  „на административната сграда на Община Пещера”.
§2. В чл.17, ал.4 текста  „салона на читалище „Развитие”” се заменя със „заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера”.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в ОЦУИГ на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069