Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 223/19.04.2013г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Април 2013г. 09:09ч.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 12 май 2013 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 11 и 12 май 2013 г.
3.Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (абитуриентски празненства, сватби, кръщенета и помени), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
4.При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Копие от настоящата заповед да се връчи на собствениците (управителите) на търговски обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения.
Заповедта да се постави на  информационното табло, на интеренет-страницата на Общината и да се направят съобщения чрез общинските медии.
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства.
Контрол по спазване на въведените забрани възлагам на началника на РУ „Полиция” гр.Пещера.
Копие на заповедта да се изпрати на началника на РУП - Пещера и кметовете на населени места.
К М Е Т : /П/
/Г. КОЗАРЕВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069