Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 16 Май 2013г. 10:53ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера
(Приета с Решение № 175/01.02.2001 г. от Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г., изм. и доп. с Решение № 318/27.02.2013г.)
МОТИВИ за  изменение на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите

имоти на Община Пещера
1. Причини, налагащи приемането:

 

С Решение № 318/27.02.2013 г. на Общински съвет Пещера беше прието изменение и допълнение на Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, с които в чл.38 на същата бяха фиксирани минималните тръжни цени при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за административни, производствени и стопански нужди по видове. В точка 13 «Помещения и зали в Културен дом за външни потребители» беше определена цена от 30.00 лв. за астрономически час. Залата се ползва за различни по характер дейности, които носят различни по стойност приходи, поради което в някои случаи се оказва неприемливо висока.

2. Цели които се поставят: Подобряване качеството на услугите, свързани с управление и разпореждане на общинска собственост.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането са:
- ефективното управление на общинската собственост
- повишаване на качеството на предлаганите услуги;
- По- добра регламентация и прозрачност

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

Чл.38 (изм.) – (1) Минималните начални тръжни цени при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за административни, производствени и стопански нужди се определят както следва:
13. Помещения и зали в Културен дом за външни потребители в лв./астрономически час.
а) За дейности, свързани със спорт, изкуство и култура – 10.00 лв./астрономически час;

б) За всички останали дейности – 20.00 лв./астрономически час;

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069