Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща
Четвъртък, 13 Юни 2013г. 15:36ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди  за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера (Приета с Решение № 81/ 29.04.2008 г. от Общински Съвет – Пещера.


МОТИВИ за  изменение на Наредба за принудителното изпълнение на

заповеди  за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера
1. Причини, налагащи приемането:

 

Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Пещера, приета с Решение № 81/ 29.04.2008 г. от Общински Съвет – Пещера не е намерила практическо приложение, тъй като не  са били планирани средства в общинския бюджет за извършване на дейностите по поправяне, заздравяване или премахване на опасни и/или самосрутващи се сгради.
2. Цели които се поставят:

Създаване на ясен, недвусмислен и разбираем подзаконов нормативен акт, с цел уреждане на ясни правила относно дейностите по установяване състоянието на строежите и описване на необходимите ремонтни и възстановителни работи или дейности по премахването им, изготвяне списък на опасните и самосрутващите се сгради на територията на община Пещера.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на Наредбата е необходимо ежегодно в бюджета на община Пещера да бъдат предвиждани средства, които да бъдат разходвани целево – само и единствено за принудително изпълнение на заповеди за заздравяване, ремонт или премахване на опасни строежи.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Синхронизиране действията на отделните структурни звена в общинската администрация;
- Хармонизиране на градската среда.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди  за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

Attachments:
Download this file (naredba.doc.doc)Проект на Наредбата[ ]96 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216