Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заключителна пресконференция Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 15 Юли 2013г. 16:14ч.

Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/038 за проект  „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”

На 17.07.2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Пещера ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/038 за проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.
Проектът се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в партньорство с НЧ „Развитие - 1873”, гр. Пещера, НЧ „Зора - 1903”, с. Радилово и НЧ „Сергей Румянцев - 1909”, с. Капитан Димитриево.
Общата цел на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера” е засилване значението и ролята на културата и културното наследство, като двигател в процеса на социалната интеграция и обновлението на градския ареал на община Пещера, чрез насърчаване участието на различните и многообразни етнически групи в съхранението, обогатяването и промотирането на културните традиции и поставянето им на качествено ново ниво.

Договора между Министерство на Регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР и Община Пещера е на обща стойност 367 103,93 лв., от които 283 197,48 лв., съфинансиране от ЕФРР.

Участие в пресконференцията ще вземат:

1.    Георги Козарев- Кмет на Общна Пещера
2.    Анастасия Младенова- Председател на Общински съвет Пещера
3.    Стефан Балабанов- Заместник-кмет
4.    инж. Николай Атанасов- Заместник-кмет
5.    Николай Гълъбов- Секретар на Община Пещера
6.    Ружа Стоянова-Семерджиева– Ръководител проект
7.    Партньори по проекта

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069