Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

29 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Септември 2013г. 15:56ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  27. 09. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на Плана за действие на Община Пещера /2012-2014г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик /2012-2020г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Текущи.
2.1.    Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.2.    Разрешение за сформиране на една група с минимум 9 деца в Целодневна детска градина «Еделвайс» - с. Капитан Димитриево, Община Пещера за учебната 2013/2014г., считано от 01.10.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.3.    Прекратяване на концесия на обект: «Плувен комплекс – Пещера».
Докладва: Кметът на Oбщината

2.4.    Организиране провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен в централната градска част за разполагане на преместваем обект – телефонни кабини № 18.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.5.    Приемане на оценка и продажба на използвани строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.6.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собстквеност - № 014110 в местността «Войника» и недвижим имот частна общинска собственост № 008020 в местността «Арпалица» землище на гр Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.7.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за отреждане на имот планоснимачен № 000219 /складов терен/ за селскостопанска и животновъдна дейност и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.8.    Преминаване на 8,00 кв.м. от улица – тупик с осови точки 601а – 601б от публична в частна общинска собственост и приобщаване към УПИ – ХХХV – гараж в кв.141 по плана на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.9.    Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера.
Докладва: Председателят на Общински съвет

3.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069