Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Откриване на ученическо общежитие "Родопи" Община Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 03 Май 2005г. 18:27ч.

На 6-ти май от 14.00ч. ще бъде официалното откриване на ученическо общежитие ?Родопи?. За събитието е поканен Министъра на образованието и науката - Игор Дамянов.

С акт на МТСП курортен комплекс ?Родопи? е предоставен безвъзмездно на община Пещера.
Обектът включва 45 хотелски стаи с по две легла и самостоятелни санитарни възли, кухня, столова, 4 учебни зали, библиотека, физкултурен салон.
С Решение на ОбС гр.Пещера същият е предоставен за самостоятелно общежитие на училищата от община Пещера. Комплексът разполага с необходимите условия, даващи възможност за настаняване на 90 ученици.


Особено голяма е потребността от общежитието, отчитайки факта, че 30% от учениците в общината са роми. Статистиката показва, че в общината през последните години съотношението между родените деца ?роми и деца от други етноси е 2:1. Имайки предвид, че интеграцията на малцинствата е обявена като управленски приоритет на правителството, и безспорно най-уязвимата малцинствена група е ромската, наличието на общежитието ще даде възможност да приложим на практика на общинско ниво Плана за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Използването на материалната база ще позволи и децата-роми да бъдат изведени от семейната среда където родителите поради неграмотността, бедността, често пъти изолират децата си или ги ангажират с непосилни за тях дейности, за да не ходят на училище. Ще се прояви и социален ефект, особено върху групите в неравностойно положение, който ще бъде стимул за положително отношение към училището и учебно-възпитателния процес.
В общежитието ще се осъществява учебно-възпитателна дейност, самоподготовка на учениците за учебния процес.
Общината разполага с необходимия кадрови ресурс от педагози и непедагогически персонал.
От общинския бюджет ежегодно ще бъдат заделяни средства както за основен, така и за текущ ремонт. Общината ще поеме разходите за транспорт на учениците. За 2004 година с Решение на ОбС ?Пещера бяха утвърдени 100 000 лв. от общинския бюджет за обновяване на материално-техническата база.
Днес в общината ни функционират 5 ЦДГ и 2 ОДЗ с 418 деца, 2 начални училища, 5 основни училища и 1 СОУ в които се обучават 2160 ученици и 2 професионални гимназии подчинени финансово съответно на МОН ? ПГ по ЛПМ ?Васил Левски? и ПГ по ХВТ ?Ат.Ченгелев? ? на МЗГ.
307 учители и служители работят в общинските учебни и детски заведения. Младостта на Пещера се учи и възпитава в добре обзаведени и поддържани детски градини и училища.
Училищата и детските градини в гр.Пещера, с изключение на НУ ?М.Куманов? са газифицирани. В трите основни училища и Професионални гимназии и СОУ ?Св.Климент Охридски? има обзаведени компютърни кабинети. Във всички училища и детски градини в общината има компютри за административно обслужване. Всички училища са свързани с високоскоростен Интернети ползват програмния продукт ?Сиела?.
Изправена пред предизвикателствата на времето, учителската гилдия в общината продължава възрожденската традиция с чувство на отговорност и оптимизъм, за духовно съхранение и израстване на младото поколение в общината.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069