Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне УИАУ-2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/
УИАУ-2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ Печат Е-поща

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност
Квитанция за платена такса
Удостоверението се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 3 лв., 6 лв., 9 лв.
Основание: Чл.88,ал.1 от Закона за гражданската регистрация

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069