Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Спечелени проекти по програма на ФРМС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 07 Октомври 2005г. 10:54ч.
На 04.10.05г. приключи конкурсът за финансиране на проекти в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" на Фондация за реформа в местното самооправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт Мот".
Безпрецедентно Община Пещера е единствената община в страната, която спечели финансиране на четири проекта по програмата.
Срокът за реализацията на проектите, които стартират през ноември е шест месеца.

1. Проект ?Не убивай мечтите си!? на ОА и читалище ?Развитие? гр. Пещера - на стойност 3 868 лв. Проектът ?Не убивай мечтите си!? цели да подобри социалната среда, чрез превенция на употребата на наркотични вещества, чрез провокиране потенциала на младите хора, чрез включването им в процеса на вземане на решения и изпълнението на дейностите по проекта; промяна в обществената нагласа и изостряне на чувствителността към проблематиката; обогатяване на ценностната система, чрез изграждане на знания и умения у подрастващите за въздържане от употреба на наркотици по модела ?Връстници обучават връстници?; повишаване информираността на цялата общественост за наркотиците и вредата от тях.
Целите ще бъдат постигнат чрез: създаване на клуб ?Младежки свят?; провеждане на анкетно проучване и анализ на данните; изработване на дипляни; създаване на обучителна мрежа от 50 деца за справяне в различни конфликтни ситуации, техники за отказ на употреба на наркотични вещества, създаване на НПО с участието на млади хора. Целта е създаване на обучителна мрежа. Наличието на такава ще подпомогне дейността на клуб ?Младежки свят?; обучени родители и учители за идентифициране на употребата на наркотици; отразяване на всички дейности по проекта.


2. Проект клуб ?Етническа култура? на читалище ?Развитие? гр. Пещера - на стойност 5 861 лв.

Проект ?Клуб етническа култура? е разработен в съответствие с Програма за развитие на Читалище ?Развитие?. Той отчита факта, че променящата се среда налага промяна вътре в самите етнически общности и най-вече в общуването с другите. Изисква нов морал на етичен диалог и съпричастност за ново качество на живот. Традиционните малцинствени групи в града вече дефинират в публичното пространство потребност от промяна на обществената нагласа спрямо потенциала им. Предявяват претенции за нова роля в обществения живот.
Читалището приема предизвикателството да катализира процеса на създаване на социален капитал чрез модернизация на общностите.
Иновативният подход на проекта се състои в създаване на ресурс за прилагане принципа на парцепативност в решаване социалните проблеми на етническите общности, равнопоставеност на различните етнически общности при избора на стратегия и съвместни дейности, създаване на институционална рамка за участие на етническите общности при вземането на решения на местно ниво. Партньор на читалището в изпълнение на заложените дейности ще е Община Пещера. Тя ще участва на експертно ниво в разработването на споразумението за сътрудничество за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. Ще осигури безвъзмездно включване в програмите на Общинско радио Пещера и общински в. ?Родопска искра? плануваните репортажи, предавания и статии. Ще подсигури безплатно участие на Общински ансамбъл за народни песни и танци ?Славейче? в хепънинга ?Всички сме деца на майката Земя?.


3. Проект ?ЧОВЕК ? Читалището Отворени Врати за Европа и Комуникации? на читалище ?Сергей Румянцев? с. Капитан Димитриево ? на стойност 4 050 лв.

Проектът цели преодоляване на информационната изолация на с. Капитан Димитриево, чрез включване в глобалната интернет мрежа.
Целта ще бъде постигната чрез закупуване и монтаж на съоръжения за достъп до Интернет, защото такъв в селото няма. За ефективно ползване на новата придобивка ще се проведат два курса на обучение : един за учащи се и един за възрастни. В тези курсове обучаваните ще получат знания за работа в Интернет.
Училището ще предостави копютърния си кабинет за провеждане на обучителните курсове. Кметството, в което също има компютри ще осигури ново качество и е-достъп до административните услуги.


4. Проект на Бизнес център Пещера- ?Подготовка и приемане на Общинска социална стратегия? на стойност-2 654 лева.

Проектът цели създаването на Обществен съвет, съставен от заинтересовани граждани, видни общественици, неформални ромски лидери, учители, лекари, профсъюзни дейци, работодатели, представители на държавни и общински институции, имащи отношение и мотивирани да работят за разрешаване на социалните проблеми на хората в неравностойно положение, чийто краен продукт ще бъде изградената социална стратегия.
Реализацията на проекта и изработването на общинска социална стратегия ще положат основите за един добър и ефективен диалог между общностите и институциите. Ще се създадат условия за съхранение на индивидуалните граждански права и нови възможности за разработване на други проекти и програми. Това ще бъде постигнато чрез създаване на Обществен съвет, обучение на членовете на Обществения съвет, провеждане на анкета сред лицата в неравностойно положение на територията на Община Пещера, анализ на проблемите, отразяване на дейностите в медиите, обществено обсъждане, изработване на стратегията и внасянето й в ОбС за разглеждане.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069