Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Януари 2014г. 16:18ч.

На 20.12.2013г. Кметът на Община Пещера – Георги Козарев подписа договор за финансиране на проект„Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 199 392, 00 лв. Осъществява се с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
    Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.     Обща цел на проекта:
Да се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно  развитие на градската територия, повишаване на инвестиционната атрактивност на града и качеството на живот на местната общност и устойчиво и трайно преодоляване на съществуващите икономически, природни и социални проблеми чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069