Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

40 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Февруари 2014г. 16:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет Анастасия Младенова свиква общинските съветници на   ЧЕТИРИДЕСЕТО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 17.02.2014г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 9.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане сборния бюджет на Община Пещера за 2014г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2014г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за

периода 2014, 2015, 2016г.
Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Даване съгласие за премахване на самосрутващи се сгради, публична общинска собственост в ПИ 56277.501.1 по реда на чл.195, ал.6 от ЗУТ.Докладва: Кметът на Oбщинат

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069