Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Кметът на общината Стелиян Варсанов разпореди Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 13 Септември 2006г. 17:54ч.
След като се изработиха табелите с наименованията на улиците в гр.Пещера кмета на Общината г-н Варсанов възложи изработването на табели и за с.Радилово и с.К.Димитриево.
След като бяха изработени проекти за детски площадки и кътове в кварталните градинки (при паметника на к-н Сафонов, при бензиностанцията на “Лукойл”, при ЦР-База), кмета на общината възложи и тяхното изпълнение.
Започва ремонта на паважа на лет.св.Константин.
Приключи работата по изграждането на стопански водопровод на ул.А.Стамболийски и започва изграждане на отклонения за стопански водопровод по ул.Освобождение и ул.Ал.Константинов. Кмета на общината г-н Варсанов разпореди да продължи изграждането на стопанския водопровод и по околовръстния път в гр.Пещера, а също и в с.Радилово.
Кмета на общината определи комисия която да направи оглед в цялата община вкл. кметствата Радилово, К.Димитриево и лет.св.Константин относно грозящи и опасни сгради и се подготвят писма и предписания за премахването им.
Кмета на общината възложи на комисия, която съвместно с ДЛ и Енергоснабдяване, да направи оглед в общината относно изсъхнали дървета и залесяване с нови и се предприемат действия за отстраняване им и засаждане с нови.
Кмета на общината г-н Варсанов възложи подготовката на предложения и изготвяне на проекти за включване на допълнителни водоизточници за водоснабдяване на с.Радилово и с.К.Димитриево.
Кмета на общината възложи след предварителен преглед на транспортната инфраструктура в цялата община да започне ремонт и изкърпване по улици, като се степенуват по важност и натовареност.
Кмета на общината възложи да се направи опис за наличните нерегламентирани сметища в рамките на общината и се предприемат действия за отстраняването им.
Кмета на общината възложи да се подготви график /плаващ/ за дежурства и работно време на служителите работещи по почистване на общината от фирма “ИСП” и Общински пазар, като се включи и събота и неделя. Да се обърне сериозно внимание относно цялостното почистване на общината.
Започва процедурата по определяне на изпълнител за изграждане на подпорна стена в р.Стара река в близост до р.Рибката със средства отпуснати от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия аварии и катастрофи.
Кмета на общината г-н Варсанов възложи да се поставят Напречните неравности за снижаване на скоростта /спящи полицаи/ на най-натоварените транспортни улици, около пешеходни пътеки и в близост до училищата с което ще се гарантира безопасността на гражданите и най-вече децата и учениците.
Продължава отстраняването на повредите по радиовъзлите по искане на граждани и жители на общината и в с.К.Димитриево.
Кмета на общината възложи да се предоставят допълнително кофи за смет на с.Радилово и с.К.Димитриево.
Подготвят се докладните за предстоящото заседание на Общински съвет Пещера както следва:
1.Информация за подготовката на новия художествено-творчески сезон в културните институти.
2.Информация за работата на Общински съвет по наркотични вещества.
3.Информация за усвояване на средствата от предприсъединителни фондове.
4.Текущи

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069