Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

46 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Май 2014г. 13:39ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  30. 05. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 44 от 25.04.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Анализ на пазара на труда в Община Пещера за

2013г.
Докладва: Директорът на Дирекция «Бюро по труда» Пещера

3.    Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите през 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната 2013/2014г.
Докладва:Директорът на Ообщински детски комплекс гр. Пещера
5.    Текущи.
5.1.    Създаване на звено Крепост „Перистера”и одобряване на длъжностно разписание, считано от 01.06.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.2.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХІV- Часовника за кв.205 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.3.    Изготвяне на нови схеми за разполагане на преместваеми обекти в гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.4.    Изменение и допълнение на Решение № 607/25.04.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.5.    Продажба на лек автомобил марка Фолксваген, модел „Пасат”, рег. РА 4425 ВА собственост на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев”ООД, за сумата от 500 /петстотин/ лева, чрез сключване на договор за покупко-продажба на описания автомобил между МБАЛ „Проф. Димитър Ранев” /продавач/ и Димитър Борисов Ушев, купувач.  Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069