Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Юни 2014г. 16:12ч.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:

В т. 6 Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера” се създава нова буква „ж“ със

следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена

Размер на цената с ДДС

6

Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера”

ж)всеки вторник до 31.12.2014 г. за граждани на Община Пещера

Безплатно

Създава се нова т. 6а Цени на услуги предоставяни в антична и средновековна крепост ”Перистера” със следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена

Размер на цената с ДДС

Цени на услуги предоставяни в антична и средновековна крепост ”Перистера”

а) фото заснеманe

б) видеозаснемане

4,80 лв

12,00 лв

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са във връзка с реализацията и осигуряването на устойчивост и постигане на заложените индикатори и цели на проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера", разположена на хълма „Света Петка", град Пещера", по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. е необходимо да се въведат нови услуги предлагани от античната и средновековна крепост ”Перистера”, както и реализиране на социалната политика на Община Пещера.

Изключително важно за всеки гражданин на общината е да познава историята на своя роден град, на своя род и Родина. Не можеш да обичаш, да почиташ и да се прекланяш пред нещо което не познаваш. Гражданите на общината трябва да познават хилядолетна история и да търсят опование и гордост в нейното величие. Това изисква от нас да покажем едно ново отношение към нашата история, към историческата ни памет и културно-историческото ни наследство.

            Историята на родния край трябва да намери място в часовете по история в пещерските училища. Часовете за миналото на нашия град трябва да се провеждат сред множеството исторически паметници, които се намират на територията на общината.

            Всичко това ще доведе до ново отношение към историческата ни памет, ще издигне самочувствието на всеки пещерец, че живеем в град с велико минало.

            Убеден съм, че това ще издигне авторитета и самочувствието на нашите съграждани и ще въздейства върху патриотичното възпитание на младите хора в Пещера.

           2. Целите, които се поставят:

Осигуряване на устойчивост и постигане на индикаторите на на проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера", разположена на хълма „Света Петка", град Пещера", по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г.

Реализиране на социалната политика на Община Пещера

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

-Запознаване с историята и традициите на своя роден град, на своя род и Родина

- Създаване на условия за развитие на туризма;

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069