Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Юли 2014г. 13:04ч.

Със Заповед № РД-18-14 / 20.06.2014 г. на Изпълнителния  директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра-гр.София , на основание  чл.49, ал.1 от  Закона за кадастъра и имотния регистър    /ЗКИР / е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик .
  Справки по Кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик се извършват в

Службата по Агенцията по геодезия, картография и кадастъра - гр.Пазарджик, с адрес: гр.Пазарджик , ул. „ Цар Шишман ” № 2.
   Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването ù в „Държавен вестник ” /от 08.07.2014 г.,брой 56, стр.67 / по реда на чл.49, ал.2 от ЗКИР пред Административен съд-гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069